Khơi Công Căn Nhà Tình Thương Danh Sa Thi Kiên Giang

Khởi đầu năm mới với căn nhà tình thương mới sẽ trao tặng đến hoàn cảnh anh Danh Sa Thi ngụ ấp Giồng Đá Xã Bàn Thạch Huyện Giồng Riêng Kiên Giang.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm từ quý nhà hảo tâm đã quan tâm đến những hoàn cảnh mà nhóm đã giới thiệu.

About

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *