khoi cong nha tinh thuong ngo thi hanh

Khởi Công Nhà tình thương cô Ngô Thị Hạnh

THÔNG TIN TỪ THIỆN

Một mái ấm vạn tình thương, do nhóm san sẻ yêu thương tổ chức.

Dưới đây là hình ảnh lễ khởi công nhà tình thương Cô Ngô Thị Hạnh Kiên Giang

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published.