tu thien giup doi giup nguoi ngheo

Nước Sạch Cho Bà Con Vùng Sâu

Nước Sạch Cho Bà Con Vùng Sâu.! Hạnh phúc là sự cho đi ! Chương trình nước sạch cho mọi nhà kỳ 08 do nhóm San Sẻ Yêu Thương vừa diễn ra trao tặng giếng nước cho hoàn cảnh cô Thạch Thị Cal sn 1952 và hộ Thạch thị Danhl sn 1949 tại ấp Ô […]

Continue Reading
san se yeu thuong tu thien

Khoan Giếng Tặng Người Nghèo Kỳ 7

Hạnh phúc là khi bạn cho đi! Với mong muốn chia sẻ khó khăn với người nghèo ở vùng sâu không có nước sạch sinh hoạt thấu hiểu những khó khăn đó trong thời gian qua nhóm San Sẻ Yêu Thương không ngừng tìm đến những hoàn cảnh nghèo giúp đỡ cho bà con khoan […]

Continue Reading