Trao Nhà Cô Huỳnh Thị Binh

Chương trình một mái ấm vạn tình thương do nhóm San Sẻ Yêu Thương tổ chức Chương trình một mái ấm vạn tình thương do nhóm San Sẻ Yêu Thương tổ chức vừa trao tặng căn nhà tình thương đến gia đình Cụ Huỳnh Thị Binh 80 tuổi và Cụ Thạch Xuôi 70 tuổi ngụ […]

Continue Reading

Lễ Trao Nhà đã hoàn thành – trao tặng nhà tình thương đến chị Thạch Thị Phiếp – Châu Điền 

Lễ Trao Nhà đã hoàn thành – trao tặng nhà tình thương đến chị Thạch Thị Phiếp – Châu Điền  Chương trình “ một mái âm vạn tình thương” do nhóm San Sẻ Yêu Thương vừa qua vừa trao tặng căn nhà tình thương đến hộ gia đình chị Thạch Thị Phiếp ngụ ấm Xóm […]

Continue Reading