Lễ Trao Nhà đã hoàn thành – trao tặng nhà tình thương đến chị Thạch Thị Phiếp – Châu Điền 

Lễ Trao Nhà đã hoàn thành – trao tặng nhà tình thương đến chị Thạch Thị Phiếp – Châu Điền  Chương trình “ một mái âm vạn tình thương” do nhóm San Sẻ Yêu Thương vừa qua vừa trao tặng căn nhà tình thương đến hộ gia đình chị Thạch Thị Phiếp ngụ ấm Xóm […]

Continue Reading